Điện lực Tuyên Quang mời thầu xây lắp đường dây và trạm biến áp – Lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Tuyên Quang.

– Tên bên mời thầu: Ðiện lực Tuyên Quang mời thầu : Gói thầu PC1 – MV – TQ – W01: Xây lắp đường dây và TBA huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên và thị xã Tuyên Quang; Gói thầu PC1 – MV – TQ – W02: Xây lắp đường dây và TBA huyện Sơn Dương; Gói thầu PC1 – MV – TQ – W03: Xây lắp đường dây và TBA huyện Chiêm Hóa. Thuộc dự án: Lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Tuyên Quang.

– Tên bên mời thầu: Ðiện lực Tuyên Quang.

– Tên gói thầu:

+ Gói thầu PC1 – MV – TQ – W01: Xây lắp đường dây và TBA huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên và thị xã Tuyên Quang.

+ Gói thầu PC1 – MV – TQ – W02: Xây lắp đường dây và TBA huyện Sơn Dương.

+ Gói thầu PC1 – MV – TQ – W03: Xây lắp đường dây và TBA huyện Chiêm Hóa.

Thuộc dự án: Lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Tuyên Quang.

– Nguồn vốn: Vốn của Công ty Ðiện lực 1 vay WB.

– Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 8-3 đến trước 9 giờ ngày 9-4-2010 (trong giờ hành chính).

– Ðịa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý xây dựng – Ðiện lực Tuyên Quang.

ÐC: Số 431 đường 17/8, phường Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

– Ðiện thoại: 027 2211668 – 027 2210247 – Fax: 027 3821438

– Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ.

– Hạn cuối tiếp nhận HSDT: Chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 9-4-2010 tại địa chỉ phát hành HSMT.

Ðiện lực Tuyên Quang kính mời đại diện các nhà thầu đã nộp hồ sơ mời thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.