Gói thầu số 6 :Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt thay mới hệ thống rơle bảo vệ tổ máy phát – máy biến áp và kháng điện số 1 và số 4 bằng bảo vệ rơle kỹ thuật số

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức đấu thầu Gói thầu số 6: “Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt thay mới hệ thống rơle bảo vệ tổ máy phát – máy biến áp và kháng điện số 1 và số 4 bằng bảo vệ rơle kỹ thuật số” cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2010 theo hình thức Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức đấu thầu Gói thầu số 6: “Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt thay mới hệ thống rơle bảo vệ tổ máy phát – máy biến áp và kháng điện số 1 và số 4 bằng bảo vệ rơle kỹ thuật số” cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2010 theo hình thức Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kính mời các nhà thầu trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Kỹ thuật – An toàn; Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Ðường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Ðiện thoại: 0302210526.

Fax: 0303874920.

Nhà thầu được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng) cho gói thầu. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ ngày 18-3 đến ngày 26-3-2010 trong giờ hành chính.

Thời gian đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày 6-4-2010.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ ngày 6-4-2010 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.