Chế tạo thân thiết bị trao đổi nhiệt khí biến đổi C010402″ thuộc công trình sửa chữa thiết bị năm 2010 – Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Chế tạo thân thiết bị trao đổi nhiệt khí biến đổi C010402” thuộc công trình sửa chữa thiết bị năm 2010.

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Chế tạo thân thiết bị trao đổi nhiệt khí biến đổi C010402” thuộc công trình sửa chữa thiết bị năm 2010.

Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2010.

Xin kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham dự gói thầu trên.

Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 15-3 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 30-3-2010 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Phòng Cơ khí – Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Giá bán HSMT: 500.000 đ (năm trăm nghìn đồng) cho một bộ HSMT.

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày 30-3-2010.

Ðại diện của nhà thầu đến mua HSMT và tham dự mở thầu phải có giấy giới thiệu của nhà thầu, kèm theo chứng minh thư nhân dân.

Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại: Phòng Cơ khí – Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ðiện thoại: Tổng đài 0240 3854538 máy lẻ 421; Fax: 0240 3855018.