Thông báo đấu giá than xuất khẩu đi các thị trường

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) tổ chức cuộc đấu giá than xuất khẩu No.01-2010/VCM đi các thị trường.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN)

tổ chức cuộc đấu giá than xuất khẩu No.01-2010/VCM đi các thị trường.

Thời gian tổ chức đấu giá:   14 giờ ngày 23-3-2010

Ðịa điểm tổ chức đấu giá:     Văn phòng VINACOMIN 226 phố Lê Duẩn, Hà Nội

Kính mời các thương nhân nước ngoài kinh doanh than có nhu cầu tham gia đấu giá than Việt Nam xuất khẩu đi các thị trường nhận Hồ sơ mời tham gia đấu giá tại website của VINACOMIN: http://www.vinacomin.vn/

Trân trọng cảm ơn.