Gói thầu số 9: Mua sắm sắt thép đợt 1 năm 2010 – dự án Mua sắm thường xuyên Công ty Ðiện lực năm 2010

Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cung cấp VTTB phục vụ dự án Mua sắm thường xuyên Công ty Ðiện lực năm 2010: Gói thầu số 9: Mua sắm sắt thép đợt 1 năm 2010.

Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cung cấp VTTB phục vụ dự án Mua sắm thường xuyên Công ty Ðiện lực năm 2010:

Gói thầu số 9: Mua sắm sắt thép đợt 1 năm 2010.

Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho các gói thầu nói trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Vật tư – XNK Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng

35 Phan Ðình Phùng – Ðà Nẵng

Ðiện thoại:

0511.222516 –

Fax: 0511.2220521

Các nhà thầu đăng ký tham dự đấu thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu (trong giờ hành chính) hoàn chỉnh với một khoản lệ phí không hoàn lại là:

– Giá bán HSMT:   500.000đồng/bộ – tại địa điểm nêu trên.

– Ngày 8-3-2010 phát hành HSMT.

Ðóng thầu: lúc 14 giờ ngày 19-3-2010

Mở thầu:    lúc 14 giờ 30 phút ngày 19-3-2010

tại Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng, 35 Phan Ðình Phùng, Ðà Nẵng.