Gói thầu Cung cấp và triển khai thiết bị mạng truyền thông cho trung tâm dữ liệu; Gói thầu Cung cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chuẩn bị tổ chức: Gói thầu Cung cấp và triển khai thiết bị mạng truyền thông cho trung tâm dữ liệu. Gói thầu Cung cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chuẩn bị tổ chức

đấu thầu 2 gói thầu:

Ðấu thầu rộng rãi trong nước:

* Gói thầu Cung cấp và triển khai thiết bị mạng truyền thông cho trung tâm dữ liệu.

* Gói thầu Cung cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và khả năng tới tham gia dự thầu.

– Các nhà thầu sẽ được mua HSMT tại Phòng Quản lý kế toán – Tài chính (P 601) – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội từ 8 giờ ngày 2-4-2010 đến trước 9 giờ ngày 20-4-2010 (trong giờ làm việc). Giá mỗi bộ HSMT là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). Khi đến đăng ký mua HSMT yêu cầu đại diện nhà thầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh thư nhân dân.

– Nộp HSDT tại Phòng Quản trị (P 404-406) – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. HSDT phải kèm theo một bảo đảm dự thầu theo quy định trong HSMT. Nộp HSDT, dự lễ mở thầu yêu cầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh thư nhân dân.

– Ðóng thầu: 9 giờ ngày 20-4-2010. HSDT sẽ được mở công khai

vào lúc 10 giờ ngày 20-4-2010 tại Ngân hàng TMCP Công thương

Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội trước sự chứng kiến của các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu.

– Các nhà thầu cần biết thêm thông tin liên quan đến gói thầu, xin liên hệ theo địa chỉ:

Ban quản lý dự án mua sắm thiết bị tin học năm 2009 –

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –

108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. ÐT 04-39712348.