Mời thầu mua sắm ODF tập trung tại tòa nhà 27 tầng – Trung tâm Viễn thông khu vực 1

Trung tâm Viễn thông khu vực 1 – 97 Nguyễn Chí Thanh có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu”Mua sắm ODF tập trung tại tòa nhà 27 tầng” theo hình thức Ðấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án Mua sắm ODF tập trung tại tòa nhà

Trung tâm Viễn thông khu vực 1 có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu”Mua sắm ODF tập trung tại tòa nhà 27 tầng” theo hình thức Ðấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án Mua sắm ODF tập trung tại tòa nhà

27 tầng sử dụng nguồn vốn Ðầu tư do Công ty VTN cấp.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại P.KHVT-XDCB, TT.VTKV1

97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, ÐT: 38400099,

FAX: 38343736 và sẽ được mua một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tại địa chỉ: P.KHVT-XDCB TT.VTKV1 phòng 1206 tòa nhà VTN số 30 đường Phạm Hùng, Hà Nội ÐT: 38400099, FAX: 38343736.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 4-4-2010 đến 8 giờ 30 phút ngày 19-4-2010 (trong giờ hành chính).

Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 19-4-2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng KHVT-XDCB

Trung tâm Viễn thông khu vực 1-97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

ÐT: 38400099      FAX: 38343736