Gói thầu: Xây lắp thuộc dự án Cải tại sửa chữa và xây mới trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ

Ban QLDA nâng cấp XD mới trụ sở LĐLĐ TP.Cần Thơ mời thầu gói thầu: Xây lắp.Tên dự án: Cải tạo sửa chữa và xây mới trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.Nguồn vốn: Ngân sách công đoàn tích luỹ của TLĐLĐVN; Ngân sách địa phương cấp; Ngân sách Công đoàn tích luỹ LĐLĐ TP Cần Thơ.. Nguyễn Văn Sanh (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban QLDA nâng cấp XD mới trụ sở LĐLĐ TP.Cần Thơ
Địa chỉ : Số 71B, Đ.Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: (0710)3820521                 Fax: (0710)3813799
– Tên gói thầu: Xây lắp.
– Tên dự án: Cải tạo sửa chữa và xây mới trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
– Nguồn vốn:
           + Ngân sách công đoàn tích luỹ của TLĐLĐVN
           + Ngân sách địa phương cấp.
           + Ngân sách Công đoàn tích luỹ LĐLĐ TP Cần Thơ..
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT :  từ 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2010 đến trước 09 giờ 00, ngày 02 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Số 71B, Đ.Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Điện thoại: (0710)3820521.
– Giá bán 01 bộ HSMT : 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT : Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Số 71B, Đ.Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Điện thoại: (0710)3820521.
– Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 05 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu : 100.000.000VNĐ (Một trăm triệu đồng). Bảo đảm dự thầu có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 05 năm 2010, tại Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Số 71B, Đ.Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Điện thoại: (0710)3820521.
Ban QLDA nâng cấp XD mới trụ sở LĐLĐ TP.Cần Thơ kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên ./.
   
                                                                                                                                      Trưởng ban QLDA



                                                                                                                                       Nguyễn Văn Sanh
                                                                                                                         (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ)