Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm – Điện lực Thanh Hoá

Điện lực Thanh Hoá mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm. Thuộc dự án: Trang thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn-Điện lực Thanh hoá. Nguồn vốn: Vốn KHCB của Công ty Điện lực 1.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

<!–[if !vml]–>ĐIỆN LỰC THANH HOÁ<!–[endif]–>

<!–[if !vml]–>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<!–[endif]–>


THÔNG BÁO MỜI THẦU
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Điện lực Thanh Hoá
– Địa chỉ: Điện lực Thanh Hoá-98 Triệu Quốc Đạt-TP Thanh Hoá.
– Điện thoại : 0372.210.203; Fax: 037.3854545.
2. Tên dự án: Trang thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn-Điện lực Thanh hoá.
– Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
3. Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực 1
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
– Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Điện lực Thanh Hoá
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm.
– Tên dự án: Trang thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn-Điện lực Thanh hoá.
– Nguồn vốn: Vốn KHCB của Công ty Điện lực 1.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian phát hành HSMT từ 8h00’ ngày 07/04/2010 đến 8h00’ ngày 22/04/2010 ( trong giờ hành chính ).
– Địa điểm phát hành HSMT: Điện lực Thanh Hoá-98 Triệu Quốc Đạt-TP Thanh Hoá. Điện thoại : 0372.210.203; Fax: 037.3854545.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
– Địa chỉ nộp HSDT: Điện lực Thanh Hoá-98 Triệu Quốc Đạt-TP Thanh Hoá. Điện thoại : 0372.210.203; Fax: 0373.854545.
– Thời điểm đóng thầu: 8h00’ ngày 22 tháng 04 năm 2010.
HSDT sẽ được mở công khai vào 8h30’ ( giờ Việt Nam ), ngày 22 tháng 04 năm 2010, tại: Điện lực Thanh Hoá-98 Triệu Quốc Đạt-TP Thanh Hoá.
Điện lực Thanh Hoá kính mời đại điện của các nhà thầu đã nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                               Thanh hoá, ngày 05 tháng 04 năm 2010
                                                                                                      GIÁM ĐỐC