Mời thầu gói thầu 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Gói thầu 2: Thi công xây dựng Bến cập tàu 10.000 DWT.

Ban QLDA Công ty cổ phần cảng Thị Nại  có kế hoạch đấu thầu công trình Bến cập tàu 10.000 DWT như sau: Gói thầu 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Gói thầu 2: Thi công xây dựng Bến cập tàu 10.000 DWT.

– Tên gói thầu: 1. Gói thầu 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

2. Gói thầu 2: Thi công xây dựng Bến cập tàu 10.000 DWT.

– Nguồn vốn: Vốn huy động cổ phần và vốn vay.

– Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 20-4 đến ngày 5-5-2010 (trong giờ hành chính).

– Ðịa điểm phát hành HSMT và nhận HSDT: Ban QLDA Công ty CP cảng Thị Nại – 2 Trần Hưng Ðạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu).

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 5-5-2010.

– Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 5-5-2010 tại Ban QLDA Công ty CP cảng Thị Nại.

– Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại Ban QLDA hoặc điện thoại: 056.3891667-056.3892559.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham dự đấu thầu.