Cung cấp các thiết bị cho gói thầu EEC1.5-6-7 – Đại học Đà Nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG mời thầu Lô thầu số EEC1.5: Trang thiết bị công nghệ thông tin – Trường Ðại học Kinh tế; và Lô thầu số EEC1.6: Trang thiết bị cho các phòng học tiếng Anh chuyên ngành; Lô thầu số EEC1.7: Trang thiết bị cho 2 phòng máy tính chuyên ngành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG

(NGÂN HÀNG THẾ GIỚI – TÍN DỤNG SỐ 4328 – VN)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

                                    Số EEC1.5-6-7

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới). Một phần của khoản tín dụng này sẽ dùng để thanh toán cho các gói thầu số: EEC1.5-6-7 gồm các lô thầu:

– Lô thầu số EEC1.5: Trang thiết bị công nghệ thông tin – Trường Ðại học Kinh tế; và

– Lô thầu số EEC1.6: Trang thiết bị cho các phòng học tiếng Anh chuyên ngành, và

– Lô thầu số EEC1.7: Trang thiết bị cho 2 phòng máy tính chuyên ngành.

Ðại học Ðà Nẵng kính mời tất cả các nhà thầu trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân hợp lệ tham gia đấu thầu cạnh tranh quốc tế để cung cấp các thiết bị cho gói thầu EEC1.5-6-7  như sau:

Số lô thầuTên lô thầu
EEC 1.5Trang thiết bị công nghệ thông tin – Trường Đại học Kinh tế
EEC 1.6Trang thiết bị cho các phòng học Tiếng Anh chuyên ngành
EEC 1.7Trang thiết bị cho 2 phòng máy tính chuyên ngành

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ hằng ngày trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ bắt đầu từ ngày 15-4-2010 đến ngày 2-6-2010. Các nhà thầu có thể nộp đơn đăng ký và nhận một bộ hoàn chỉnh Hồ sơ mời thầu sau khi đã nộp

một khoản lệ phí không hoàn lại là 80 USD

(tám mươi đô-la Mỹ) (hoặc 1.600.000 đồng

Việt Nam) cho gói  thầu tại địa chỉ: Ban

Quản trị – Thiết bị, Ðại học Ðà Nẵng, Số 41

Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Ðà

Nẵng, Việt Nam. Fax: +84-0511-3832677,

Tel.: +84-0511-3817383. Tài khoản USD số: 2000.205.000.147 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AGRIBANK), Chi nhánh thành phố Ðà Nẵng, số 23 Phan Ðình Phùng, thành phố Ðà Nẵng, hoặc mua trực tiếp tại Ban Quản trị – Thiết bị, Ðại học Ðà Nẵng. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện (nếu chuyển tài liệu ra nước ngoài thì nhà thầu sẽ chịu thêm cước phí là 50 USD). Trong trường hợp này Ban Quản trị – Thiết bị sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất. Các nhà thầu có thể liên hệ theo địa chỉ trên để biết thêm thông tin và xem Hồ sơ mời thầu. Các điều khoản hướng dẫn các nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng tuân thủ theo đúng điều khoản mẫu trong tài liệu mời thầu chuẩn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm hàng hóa. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu tại địa điểm trên là 8 giờ 30 phút sáng ngày 2-6-2010. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo lãnh dự thầu qua Ngân hàng là:

USD 2.800 (Hai nghìn tám trăm đô-la Mỹ) cho lô thầu  EEC 1.5

USD 2.500 (Hai nghìn năm trăm đô-la Mỹ) cho lô thầu EEC 1.6

USD 1.700 (Một nghìn bảy trăm đô-la Mỹ) cho lô thầu EEC 1.7

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 2-6-2010 tại Phòng họp số 01, Tầng 1, Cơ quan Ðại học Ðà Nẵng, Số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng, Việt Nam trước sự chứng kiến của các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu và có nguyện vọng tham dự.