Thông báo mời thầu gói thầu CP2, CP15, CP36 cho UBND thành phố Nam Ðịnh ban quản lý đầu tư và xây dựng

Ban Quản lý Ðầu tư và xây dựng thành phố Nam Ðịnh mời đấu thầu rộng rãi trong và ngoài nước Gói thầu CP2: Nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng đường Giải Phóng. CP15: Xây dựng tuyến cống vào UBND xã Mỹ Xá, đường vào Trường Nguyễn Trãi, ngõ chợ vôi gạch; tuyến cống đường Trần Ðăng Ninh. CP36: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 khu dân cư thu nhập thấp phường Trần Quang Khải và phường Ngô Quyền.

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng số 3887-VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (thông qua WB tại Hà Nội) cho dự án Nâng cấp Ðô thị Việt Nam. Một phần của khoán tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng sau:

– Gói thầu  CP2: Nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng đường Giải Phóng, thành phố Nam Ðịnh.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị 250.000.000 VNÐ.

– Gói thầu CP15: Xây dựng tuyến cống vào UBND xã Mỹ Xá, đường vào Trường Nguyễn Trãi, ngõ chợ vôi gạch; tuyến cống đường Trần Ðăng Ninh, thành phố Nam Ðịnh.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị 500.000.000 VNÐ.

– Gói thầu CP36: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 khu dân cư thu nhập thấp phường Trần Quang Khải và phường Ngô Quyền, thành phố Nam Ðịnh.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị 200.000.000 VNÐ.

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia đều có thể tham dự đấu thầu.

Các nhà thầu là doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam, phải đạt được các yêu cầu sau (1) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; (3) không phải là đơn vị trực thuộc chủ đầu tư và (4) không phải là đơn vị và/hoặc doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ban Quản lý Ðầu tư và xây dựng thành phố Nam Ðịnh mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp kể trên.

Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại:

Ban Quản lý Ðầu tư và xây dựng thành phố Nam Ðịnh.

Phòng 501 tòa nhà UBND thành phố Nam Ðịnh.

Số 10 đường Trần Ðăng Ninh, thành phố Nam Ðịnh.

Ðiện thoại: 0350.3863966      Fax: 0350.3864451.

Thời gian từ ngày 29-4-2010 (trong giờ hành chính), với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (Một triệu) cho mỗi bộ hồ sơ.

HSDT phải được gửi đến địa chỉ nói trên không muộn hơn 9 giờ ngày 29-5-2010.

Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 29-5-2010 tại phòng 405 tòa nhà 5 tầng – số 10 Trần Ðăng Ninh, thành phố Nam Ðịnh, với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.