mời thầu:Cung cấp phụ tùng các thiết bị khoan cho giàn Cửu Long theo đơn hàng VT-292/10-VSP01. Cung cấp phụ tùng các thiết bị tàu cho giàn Cửu Long theo đơn hàng VT-174/10-VSP01

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu các gói thầu:Cung cấp phụ tùng các thiết bị khoan cho giàn Cửu Long theo đơn hàng VT-292/10-VSP01.Cung cấp phụ tùng các thiết bị tàu cho giàn Cửu Long theo đơn hàng VT-174/10-VSP01

Thông báo mời thầu

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu các gói thầu:
1 Cung cấp phụ tùng các thiết bị khoan cho giàn Cửu Long theo đơn hàng VT-292/10-VSP01
2 Cung cấp phụ tùng các thiết bị tàu cho giàn Cửu Long theo đơn hàng VT-174/10-VSP01
Theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, sử dụng nguồn vốn lấy từ kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng năm 2010 của XNLD “VIETSOVPETRO”.
Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro, địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại:
64-3839871/3.838662- ext. 2108/2946) và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (một triệu) tại Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro. Ðịa chỉ: 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại: 64-3839871/3.838662- ext. 2108/2946).
Phương thức thanh toán: nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của XNLD số: “790.790.129.323.00081”, tại Ngân hàng cổ phần Ðại Dương Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian bán hồ sơ mời thầu. Trong giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền yêu cầu ghi rõ nội dung: “Nộp tiền mua hồ sơ mời thầu gói thầu theo đơn hàng VT-292/10-VSP01 hoặc VT-174/10-VSP01”; trong trường hợp chuyển khoản, nhà thầu gửi thư Thông báo cho Phòng Thương mại XNLD kèm theo lệnh chuyển tiền, XNLD sẽ gửi bộ HSMT cần mua cho nhà thầu theo địa chỉ ghi trong thư nói trên.
Thời gian bán hồ  sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 19-4 đến trước 9 giờ ngày 4-5-2010.
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 4-5-2010.
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá tương ứng với các gói thầu như sau: 2.200 USD đối với gói thầu theo đơn hàng VT-292/10-VSP01; 2.300 USD đối với gói thầu theo đơn hàng
VT-174/10-VSP01 và phải được gửi đến Văn phòng XNLD 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu chậm nhất là trước 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 4-5-2010.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 4-5-2010 tại Phòng 9, khu văn phòng Trường Kỹ thuật nghiệp vụ XNLD Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu.