Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị điện và hướng dẫn vận hành

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ Phần Phương Hải. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị điện và hướng dẫn vận hành. Thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp dây chuyền 1 nhà máy xi măng Phương Hải.

 

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 04 năm 2010

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ MỜI THẦU

 

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Tên bên mời thầu: Công ty Cổ Phần Phương Hải

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị điện và hướng dẫn vận hành.

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Tên dự án: Cải tạo nâng cấp dây chuyền 1 nhà máy xi măng Phương Hải.

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Nguồn vốn: Vốn tự có + Vốn vay.

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Công ty Cổ Phần Phương Hải

Địa chỉ: thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 068 2213258   – Fax: 068 3873111

Địa chỉ e-mail: cpphuonghai@ymail.com

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Thời gian bán HSMT: từ 08giờ 00, ngày 03 tháng 05 năm 2010, đến trước 09giờ 00, ngày 18 tháng 05 năm 2010.            .

Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Tư vấn XD&VLXD Viện Vật Liệu Xây Dựng;

Địa chỉ: ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04 35.583.950               Fax: 04 35.558.3950

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Gía bán 1 bộ HSMT:       500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng Việt Nam).

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Tư vấn XD&VLXD Viện Vật Liệu Xây Dựng.

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 18 tháng 05 năm  2010.

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng Việt Nam), bằng hình thức đặt cọc, ký quỹ tiền mặt tại Viện Vật Liệu Xây dựng hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính và phải được chuyển đến Viện Vật Liệu xây dựng chậm nhất là 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 18 tháng 5 năm 2010.

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>HSDT sẽ được mở công khai: vào 10 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 5 năm 2010, tại: Phòng họp – Viện Vật Vật Liệu Xây Dựng.

Công ty Cổ phần Phương Hải  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

         GIÁM ĐỐC