Mời thầu gói thầu số 15 “Máy soi chiếu an ninh và hải quan, cổng từ”.

Tổng công ty Cảng Hàng không Miền Nam.Mời thầu: Gói thầu số 15 “Máy soi chiếu an ninh và hải quan, cổng từ”,với dự án: Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Cần Thơ.

                                                Thông báo mời thầu

  Tên bên mời thầu: Tổng công ty Cảng Hàng không Miền Nam.
Tên gói thầu: Gói thầu số 15 “Máy soi chiếu an ninh và hải quan, cổng từ”.
Tên dự án: Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Cần Thơ.
Nguồn vốn: Quỹ Ðầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng Hàng không Miền Nam.
Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút ngày 26-4 đến trước 14 giờ ngày 17-5-2010 (trong giờ hành chính).
Ðịa điểm bán HSMT:
            Tổng công ty Cảng Hàng không Miền Nam (SAC).
            Ðịa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP  Hồ Chí Minh
            Ban Kế hoạch – Tổ mua sắm thiết bị.
            Ðiện thoại: 84.8.3845 1906; Fax: 84.8.3844 5127.
Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu).
Ðịa chỉ nhận HSDT: như trên.
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 17-5-2010.
Bảo đảm dự thầu: Dưới hình thức bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt  nộp tại Ban Tài chính – Kế toán của Tổng công ty Cảng Hàng không Miền Nam. Trị giá bảo đảm dự thầu 400.000.000 VNÐ.
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 17-5-2010, tại Tổng công ty Cảng Hàng không Miền Nam.
Ghi chú: Ðề nghị mang theo giấy giới thiệu và giấy tờ tùy thân khi liên hệ mua hồ sơ mời thầu và tham dự lễ mở thầu.