Gói thầu: Bảo dưỡng tàu HQ56 – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan

Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan mời thầu gói thầu: Bảo dưỡng tàu HQ56. Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu:  Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

– Tên gói thầu: Bảo dưỡng tàu HQ56.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 30 phút, ngày 27/4/2010 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày 11/5/2010( Trong giờ hành chính và ngày làm việc).

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng 6( Bộ phận Quản trị) – Cục Điều tra chống buôn lậu, địa chỉ: tầng 9 – Số nhà 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 04.38720034/04.62610332 – Fax: 04.38730400.

– Giá bán 01 bộ HSMT là: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 6 ( Bộ phận Quản trị) – Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ trên.

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút  ngày 11/5/2010.

– Bảo đảm dự thầu: Trị giá 3.000.000 đồng( Ba triệu đồng) thông qua Ngân hàng nơi nhà thầu mở tài khoản (hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt kèm theo cam kết về hiệu lực của bảo đảm dự thầu).

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 11/5/2010 tại Phòng họp Cục Điều tra chống buôn lậu.

Cục Điều tra chống buôn lậu kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Thời gian đăng báo: 03 số liên tiếp từ ngày 27/4/2010./.

 

 

KT.CỤC TRƯỞNG

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG