Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam đấu thầu Mua sắm, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị thông tin tin học

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PVFCHCM). Tên gói thầu: Mua sắm, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị thông tin tin học. Nguồn vốn: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PVFCHCM)
– Tên gói thầu: Mua sắm, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị thông tin tin học
– Nguồn vốn: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ lúc 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 5 năm     2010 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 5 năm  2010 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán và nhận HSMT: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (lầu 4),  208 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM
+ Điện thoại: 08 – 3925 4384                      Fax: 08 – 3925 5428
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 200.000 đ/bộ

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 5 năm 2010.

– Đảm bảo dự thầu:
+ Số tiền (bằng số): 15.170.000 đồng
+ Số tiền (bằng chữ): Mười lăm triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng
+ Đồng tiền sử dụng: tiền đồng Việt Nam
+ Hình thức bảo đảm dự thầu: ký quỹ bằng tiền mặt tại PVFCHCM hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng được PVFCHCM chấp thuận và phải gửi đến PVFCHCM trước 14 giờ 00 phút, ngày  14  tháng 5 năm 2010, theo địa chỉ:
Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam  – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 208 Nguyễn Trãi, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM.
ĐT: 08.39254384  Fax: 08.39255428

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút  ngày 14 tháng 5 năm 2010, tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (lầu 4) – số 208 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM
Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.                               
     KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huyền