Xây dựng hệ thống cấp nước khu công nghiệp và khu chế xuất Trà Nóc nâng công suất đợt 2, giai đoạn I : 20.000m3/ngày

Công ty CP cấp thoát nước Trà Nóc mời thầu gói thầu: Xây dựng hệ thống cấp nước khu công nghiệp và khu chế xuất Trà Nóc nâng công suất đợt 2, giai đoạn I : 20.000m3/ngày thuộc dự án: mở rộng Nhà máy nước Trà Nóc. Nguồn vốn: vốn góp cổ đông.

          CÔNG TY CỔ PHẦN

 CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ NÓC  

             Số:            /CTNTN

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Trà nóc, ngày 28 tháng 4 năm 2010

 
THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Bên mời thầu: Công ty CP cấp thoát nước Trà Nóc.

– Địa chỉ: Lô 12A KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

– Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cấp nước khu công nghiệp và khu chế xuất Trà Nóc nâng công suất đợt 2, giai đoạn I : 20.000m3/ngày.

– Tên dự án: mở rộng Nhà máy nước Trà Nóc.

– Nguồn vốn: vốn góp cổ đông.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ

– Giá bán của hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng

– Thời gian cung cấp HSMT: Từ 7giờ ngày 29/4/2010 đến 16 giờ ngày 08/05/2010.

– Địa điểm cung cấp HSMT: Tại Văn phòng Cty CP cấp thoát nước Trà Nóc, Lô 12A KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. 

– ĐT: 0710.3843392, 3843391,   Fax:0710.3744126.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Tại Văn phòng Cty CP cấp thoát nước Trà Nóc, Lô 12A KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. 

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 24/05/2010.

– Thời điểm mở thầu: 10 giờ ngày  24/05/2010.

– Địa điểm mở Hồ sơ dự thầu: Tại Văn phòng Cty CP cấp thoát nước Trà Nóc, Lô 12A KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. 

       Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Cty CP cấp thoát nước Trà Nóc, ĐT: 0710.3843392, 3843391, Fax: 0710.3744126, ĐTDĐ: 0913.185106

                                                                                        
                                                                                    GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

                                                                                                 (ĐÃ KÝ)

 

  Phạm Tuấn Hải