Mời thầu Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị tòa nhà 6 tầng (không bao gồm hệ thống thang máy và máy phát điện dự phòng)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương mời thầu Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị tòa nhà 6 tầng (không bao gồm hệ thống thang máy và máy phát điện dự phòng) với dự án: Xây dựng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Sao Ðỏ, Chí Linh, Hải Dương.Nguồn vốn: Vốn của TMCP Ngoại thương Việt Nam

                                                         THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.
– Tên gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị tòa nhà 6 tầng (không bao gồm hệ thống thang máy và máy phát điện dự phòng).
– Tên dự án: Xây dựng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Sao Ðỏ, Chí Linh, Hải Dương.
– Nguồn vốn: Vốn của TMCP Ngoại thương Việt Nam.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ ngày 7-5 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 24-5-2010 (trong giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu).
– Ðịa điểm bán HSMT: Phòng văn thư, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương, số 66 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.
-Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu).
– Ðịa chỉ nhận HSDT: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh  Hải Dương, số 66 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 24-5-2010.
– Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu) bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành (trừ Thư bảo lãnh của Sở Giao dịch hoặc các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam).
HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ ngày 7-5-2010 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh  Hải Dương, số 66 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh  Hải Dương kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.