Mời thầu xây dựng các công trình xây lắp thuộc dự án GTNT 3 tỉnh Nam Ðịnh

Ban quản lý dự án 6 (PMU 6) đại diện cho Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ủy quyền cho Ban quản lý dự án GTNT 3 (PPMU) tỉnh Nam Ðịnh mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng các công trình xây lắp thuộc dự án GTNT 3 tỉnh Nam Ðịnh bao gồm 5 gói thầu cải tạo nâng cấp đường GTNT như sau: Gói thầu: RT3-17-06-01 2/2.Công trình: Đường Nam Điền – Xuân Bắc (Đoạn 2); huyện Xuân Trường;Gói thầu: RT3-17-09-02-1/1. Công trình: Đường Bình Hòa; huyện Giao Thủy; Gói thầu: RT3-17-08-04-1/1.Công trình: Đường Hải Trung; huyện Hải Hậu;Gói thầu: RT3-17-07-04-1/1. Công trình: Đường Nghĩa Đồng; huyện Nghĩa Hưng; Gói thầu: RT3-17-02-02-1/1. Công trình: Đường Yên Phong, huyện Ý Yên

                                                Thông báo mời thầu 2

1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số Cr4150-VN của Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) và khoản viện trợ không hoàn lại số TF 056320 của Bộ phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) để thanh toán cho những chi phí của Dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT 3). Ban quản lý dự án 6 (PMU 6) đại diện cho Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ủy quyền cho Ban quản lý dự án GTNT 3 (PPMU) tỉnh Nam Ðịnh mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng các công trình xây lắp thuộc dự án GTNT 3 tỉnh Nam Ðịnh bao gồm 5 gói thầu cải tạo nâng cấp đường GTNT như sau:
STT

Tên gọi thầu và công trình

Mô tả chung

Số tiền bảo lãnh dự thầu (VNĐ)

01

Gói thầu: RT3-17-06-01 2/2.

Công trình: Đường Nam Điền –   Xuân  Bắc (Đoạn 2); huyện Xuân Trường

Chiều dài: 2,381km Bnền=6,0m; Bmặt=3,5m

Mặt đường đá dăm láng nhựa

68.300.000

02

Gói thầu: RT3-17-09-02-1/1.               Công trình: Đường Bình Hòa; huyện Giao Thủy

Chiều dài: 3,625km

Bnền=4,0-5,0 m; Bmặt=3,0m

Mặt đường đá dăm láng nhựa

68.000.000

03

Gói thầu: RT3-17-08-04-1/1.

Công trình: Đường Hải Trung; huyện Hải Hậu

Chiều dài: 1,731km

Bnền= 4,0m; Bmặt= 3.0m

Mặt đường đá dăm láng nhựa

34.000.000

04

Gói thầu: RT3-17-07-04-1/1.              Công trình: Đường Nghĩa Đồng; huyện Nghĩa Hưng

Chiều dài: 3,183km

Bnền=4,0-5,0m; Bmặt=3,0m.

Mặt đường đá dăm láng nhựa

53.300.000

05

Gói thầu: RT3-17-02-02-1/1.              Công trình: Đường Yên Phong, huyện Ý Yên

Chiều dài: 3,937km

Bnền=4,0-5,0m; Bmặt=3,0m

Mặt đường đá dăm láng nhựa

75.000.000

2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 5 năm 2004 đều có thể tham dự. Các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam có thể dự thầu nếu họ chứng minh được rằng họ:
(1) độc lập về pháp lý và tài chính;
(2) hoạt động theo Luật Thương mại; và
(3)   không phải là đơn vị trực thuộc Bên vay (Chủ đầu tư và Chủ quản dự án); và
(4)   không phải là đơn vị quân đội hay đơn vị an ninh hoặc doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.
Ðể làm rõ điều kiện (3), các doanh nghiệp sau đây không được phép tham gia đấu thầu:
– Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ GTVT; và
– Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Nam Ðịnh.
3. Tất cả các nhà thầu được phép tham gia đấu thầu mà không cần có tên trong Cơ sở dữ liệu về thông tin nhà thầu của Chính phủ hay bất kỳ hệ thống đăng ký nào khác.
4. Mọi cá nhân đều có quyền trực tiếp mua hoặc đề nghị gửi Hồ sơ mời thầu (HSMT) qua đường bưu điện kể từ 7 giờ 30 phút ngày 11-5 tới trước 8 giờ ngày
10-6-2010 trừ các ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ, trong giờ hành chính (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ),  sau khi trả một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng  cho mỗi bộ HSMT. Nếu nhà thầu muốn mua HSMT qua đường bưu điện, nhà thầu đó sẽ phải gửi kèm số tiền bổ sung là 200.000 đồng. Ngoài điều kiện phải thanh toán phí theo yêu cầu nói trên, không có điều kiện nào khác được đặt ra đối với việc mua HSMT. Nhà thầu có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây.
5. Hồ sơ dự thầu (HSDT) có hiệu lực trong chín mươi ngày (90) sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu (BLDT) là: (chi tiết từng gói thầu theo bảng thông tin ở trên). HSDT phải được giao tận nơi hoặc được gửi qua đường bưu điện tới: Ban quản lý dự án GTNT 3 Nam Ðịnh (đặt tại trụ sở văn phòng Sở Giao thông vận tải Nam Ðịnh). Ðịa chỉ: Km2 đường Ðiện Biên, TP Nam Ðịnh, tỉnh Nam Ðịnh. Ðiện thoại/Fax: 0350.3844589. Không muộn hơn 8 giờ ngày 11-6-2010. HSDT sẽ được mở ngay sau khi hết hạn nộp tại chính địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự thầu trước sự có mặt của các nhà thầu và đại diện cộng đồng có nguyện vọng tham dự. HSDT nộp sau hạn cuối cùng nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận và được gửi trả lại nguyên vẹn.
Bên mời thầu không có trách nhiệm về bất kỳ HSDT nào nhận được qua đường bưu điện sau hạn cuối cùng nộp Hồ sơ dự thầu như quy định trong HSMT.
6. Nếu gặp khó khăn khi mua HSMT, nhà thầu có thể liên lạc với PMU6: Phòng điều hành dự án 1 – Ban quản lý dự án 6. Số 278 Tôn Ðức Thắng, Ðống Ða, Hà Nội. Tel: 048.3513655. Fax: 048.3510857. Email: pmu5_gtnt3Úyahoo.com.
7. Nhà thầu phải nộp kèm Hồ sơ dự thầu những thông tin về năng lực theo quy định trong HSMT. Thông tin về năng lực sẽ được Chủ đầu tư đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực quy định trong HSMT để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực thực hiện Hợp đồng.
8. Chính phủ Việt Nam và/hoặc Ngân hàng Thế giới sẽ tuyên bố một công ty là không đủ tư cách hợp lệ, vĩnh viễn hoặc trong thời gian được tuyên bố rõ, để được trao hợp đồng sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Việt Nam hoặc Ngân hàng Thế giới, nếu vào bất kỳ lúc nào, Chính phủ và/hoặc Ngân hàng Thế giới xác định được rằng công ty đó, trực tiếp hoặc thông qua một trung gian, có những hành động tham nhũng, gian lận, thông đồng hoặc ép buộc, trong cạnh tranh để giành một hợp đồng hoặc trong khi thực hiện một hợp đồng.