Mời thầu gói thầu 01/HH-CJ: Cung cấp MBA lực (kể cả tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu, đưa MBA lên bệ móng MBA).

Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc Tổng Công ty Ðiện lực miền trung) mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu: Gói 01/HH-CJ: Cung cấp MBA lực (kể cả tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu, đưa MBA lên bệ móng MBA).Thuộc công trình Nâng công suất TBA 110 kV Cư Jút.

                                      Thông báo mời thầu


Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc Tổng Công ty Ðiện lực miền trung) mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu:
Gói 01/HH-CJ: Cung cấp MBA lực (kể cả tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu, đưa MBA lên bệ móng MBA).
Thuộc công trình Nâng công suất TBA 110 kV Cư Jút.
Các nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin và mua bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng (Một triệu) tại địa chỉ sau:
Ban quản lý dự án lưới điện, Tầng 4, số 78A Duy Tân, TP Ðà Nẵng.
Ðiện thoại: 0511 221 1325; Fax: 0511 3633886
Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 17-5 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 1-6-2010 (trong giờ hành chính).
+ Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 1-6-2010.
+ Thời gian mở thầu:    9 giờ ngày 1-6-2010.
Nhà thầu phải nộp HSDT về địa chỉ nêu trên trước thời gian đóng thầu.