Mời thầu các gói thầu xây lắp lưới điện hạ áp cho dự án Năng lượng Nông thôn 2 Hà Nội

Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội tổ chức mời thầu các gói thầu xây lắp lưới điện hạ áp cho dự án Năng lượng Nông thôn 2 Hà Nội giai đoạn 2. Với nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Vốn vay Ngân hàng Thế giới.

                                     THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội tổ chức mời thầu các gói thầu xây lắp lưới điện hạ áp cho dự án Năng lượng Nông thôn 2 Hà Nội giai đoạn 2 như sau:
Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Vốn vay Ngân hàng Thế giới.
Phương thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu một túi hồ sơ.
Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội kính mời các nhà thầu hợp lệ có đủ năng lực, kinh nghiệm tham dự. HSMT được bán trong giờ hành chính từ ngày 22-5-2010 tại:
Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn 2 Hà Nội
Ðịa chỉ: Phòng 604, số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: 04 23240662
Fax: 04 62691226
Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ.
Các nhà thầu khi tham dự phải chuẩn bị một bảo lãnh dự thầu theo quy định như sau:
STT , TÊN GÓI THẦU ,  KÝ HIỆU GÓI THẦU  GIÁ TRỊ BẢO LÃNH DỰ THẦU (Ðồng)
      Huyện Ðan Phượng
1     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Tân Lập  RE2-HN5.1 
2     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Trung Châu     RE2-HN5.2 
      Huyện Phúc Thọ
3     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Liên Hiệp      RE2-HN5.3 
4     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Vân Phúc RE2-HN5.4 
5     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ngọc Tảo RE2-HN5.5
6     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Sen Chiều      RE2-HN5.6  
7     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hiệp Thuận     RE2-HN5.7  
8     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Phúc Hòa RE2-HN5.8 
9     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Tích Giang     RE2-HN5.9 
      Thị xã Sơn Tây
10    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Cổ Ðông  RE2-HN5.10
      Huyện Hoài Ðức
11    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ðông La  RE2-HN5.11
12    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Sơn Ðồng RE2-HN5.12
13    Xây lắp lưới điện hạ áp xã An Thượng      RE2-HN5.13 
14    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Vân Canh RE2-HN5.14
15    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ðắc Sở   RE2-HN5.15
16    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ðức Giang      RE2-HN5.16
17    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Cát Quế  RE2-HN5.17
      Huyện Thạch Thất
18    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hương Ngải     RE2-HN5.18 
19    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Bình Yên RE2-HN5.19 
20    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Dị Nậu   RE2-HN5.20 
21    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Kim Quan RE2-HN5.21 
22    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hữu Bằng RE2-HN5.22
23    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Chàng Sơn      RE2-HN5.23
24    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hạ Bằng  RE2-HN5.24 
25    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Thạch Xá RE2-HN5.25
26    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ðại Ðồng RE2-HN5.26 
      Huyện Ba Vì
27    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Thuần Mỹ RE2-HN5.27 
28    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Tây Ðằng RE2-HN5.28
29    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Vạn Thắng      RE2-HN5.29
30    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Tòng Bạt RE2-HN5.30
      Huyện Thanh Oai
31    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Bích Hòa RE2-HN5.31 
32    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Tân Ước  RE2-HN5.32 
33    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Liên Châu      RE2-HN5.33 
34    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Cao Dương      RE2-HN5.34 
5     Xây lắp lưới điện hạ áp xã Thanh Thùy     RE2-HN5.35
      Huyện Quốc Oai
36    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Sài Sơn  RE2-HN5.36 
37    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Nghĩa Hương    RE2-HN5.37 
38    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ðồng Quang     RE2-HN5.38
39    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Tân Hòa  RE2-HN5.39
40    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ðông Yên RE2-HN5.40
      Huyện Thường Tín
41    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Thắng Lợi      RE2-HN5.41 
42    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Tân Minh RE2-HN5.42
43    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Nguyễn Trãi    RE2-HN5.43
44    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Liên Phương    RE2-HN5.44 
      Huyện Chương Mỹ
45    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hợp Ðồng RE2-HN5.45
46    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ðông Phương Yên      RE2-HN5.46
47    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Ðông Sơn RE2-HN5.47 
48    Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hồng Phong     RE2-HN5.48
      Huyện Mỹ Ðức
49    Xây lắp lưới điện hạ áp xã An Mỹ    RE2-HN5.49