Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Thang máy Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty xi măng Hoàng Thạch

Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Thang máy Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty xi măng Hoàng Thạch thay đổi thời điểm đóng thầu đến 14 giờ ngày 18/05/2010 (trong giờ hành chính)

           

TIẾP TỤC BÁN HSMT

VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

 

            Công ty xi măng Hoàng Thạch đã mời thầu với nội dung:

 

            Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Thang máy Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty XMHT.

            Thuộc dự án: Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng.

            – Thời gian bán HSMT: Từ ngày 26 tháng 04 năm 2010 đến trước 14 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính). Thông tin đăng tải trên Báo số 71 [594] (thứ sáu ngày 09/4/2010), số 72 [595] (thứ hai ngày 12/4/2010), số 73 [596] (thứ ba ngày 13/4/2010).

            – Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2010.

            Nay xin gia hạn:

– Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14 giờ 00 ngày 18/5/2010 (trong giờ hành chính)

– Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 18/5/2010

 

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)

 

 

 

Hoàng Thạch, ngày       tháng 5 năm 2010

CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH