Mời thầu gói thầu xây lắp công trình trường mẫu giáo Tuổi Thơ

Ban quản lý các dự án ÐTXD huyện Ðông Giang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường mẫu giáo Tuổi Thơ; hạng mục: Nhà lớp học tường rào sân nền, nhà vệ sinh theo hình thức đấu thầu rộng rãi, sử dụng nguồn vốn 135 năm 2010.

                                  THÔNG BÁO MỜI THẦU


Ban quản lý các dự án ÐTXD huyện Ðông Giang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường mẫu giáo Tuổi Thơ; hạng mục: Nhà lớp học tường rào sân nền, nhà vệ sinh theo hình thức đấu thầu rộng rãi, sử dụng nguồn vốn 135 năm 2010.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Thời gian bán HSMT: Từ ngày 13-5-2010 (trong giờ hành chính). Giá bán hồ sơ mời thầu: 300.000 đ (Ba trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ)

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 28-5-2010

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại BQL các dự án ÐTXD huyện Ðông Giang; Ðịa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Ðông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ðiện thoại: 05102.898528

Fax: 05103.898036.