Gói thầu số 6.2 :Cung ứng, lắp đặt thiết bị bộ môn bơi, thể dục và bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM mời đấu thầu gói thầu số 6.2 :Cung ứng, lắp đặt thiết bị bộ môn bơi, thể dục và bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ (lô 3). Thuộc dự án : Trang bị đồng bộ các máy móc dụng cụ hiện đại phục vụ cho việc tuyển chọn và huấn luyện các môn thể thao trọng điểm. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

THÔNG BÁO MỜI THẦU

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Tên bên mời thầu : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM.

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Tên gói thầu              :  Gói thầu số 6.2 :Cung ứng, lắp đặt thiết bị bộ môn bơi, thể dục và bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ (lô 3);

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Tên dự án                 : Trang bị đồng bộ các máy móc dụng cụ hiện đại phục vụ cho việc tuyển chọn và huấn luyện các môn thể thao trọng điểm

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Nguồn vốn               : Ngân sách thành phố

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Thời gian bán HSDT từ 8giờ 00, ngày 24 tháng 05 năm 2010 đến trước 9giờ00, ngày 08 tháng 06 năm 2010 ( trong giờ hành chính);

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Địa điểm bán HSMT : Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM – Số 157 Đồng Khởi – quận 1 – TP.HCM; điện thoại : 08.38222118 – Fax: 08.38222118);

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Giá bán 1 bộ HSMT : 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng )

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Địa chỉ nhận HSDT :  Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM – Số 157 Đồng Khởi – quận 1 – TP.HCM; điện thoại : 08.38222118 – Fax: 08.38222118);

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Thời điểm đóng thấu : 9giờ00, ngày 08 tháng 06 năm 2010 ( trong giờ hành chính)

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>Bảo đảm dự thầu : 25.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu  đồng chẵn); hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

<!–[if !supportLists]–>             <!–[endif]–>HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00, ngày 08 tháng  06 năm 2010 (trong giờ hành chính)  tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM – Số 157 Đồng Khởi – quận 1 – TP.HCM; điện thoại : 08.38222118 – Fax: 08.38222118);

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                Ngày 17 tháng 05 năm 2010

                                                                                                            GIÁM ĐỐC              

 

 

                                                                                                        Phạm Như Quang