Mời thầu Gói thầu số 3 – Thi công kè bờ và san lấp mặt bằng

Công ty xăng dầu khu vực V mời thầu gói thầu số 3 – Thi công kè bờ và san lấp mặt bằng với dự án: Các công trình thủy công thuộc dự án kho xăng dầu Thọ Quang

                          Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Công ty xăng dầu khu vực V
Tên gói thầu: Gói thầu số 3 – Thi công kè bờ và san lấp mặt bằng
Tên dự án: Các công trình thủy công thuộc dự án kho xăng dầu Thọ Quang
Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước
Hình thức đấu thầu: rộng rãi, trong nước, một túi hồ sơ, không sơ tuyển
Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 24-5 đến 14 giờ ngày 11-6-2010
Ðịa điểm bán HSMT: Số 1 Lê Quý Ðôn, TP Ðà Nẵng (Ban QL các dự án đầu tư)
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (Một triệu đồng)
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 11-6-2010
Bảo đảm dự thầu: Bằng chứng thư bảo lãnh theo HSMT
HSDT sẽ được mở: Công khai theo giờ Việt Nam, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 11-6-2010, tại số 1 Lê Quý Ðôn, TP Ðà Nẵng.
Công ty xăng dầu khu vực V kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Ghi chú: Người đến mua HSMT phải có giấy giới thiệu của Nhà thầu.