Gói thầu số 11: Thi công xây lắp nhà 5 tầng + Các hạng mục phụ trơ thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La

Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La mời thầu gói thầu số 11: Thi công xây lắp nhà 5 tầng + Các hạng mục phụ trơ thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Sử dụng nguồn vốn : Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ về đầu tư y tế tỉnh, huyện đến năm 2010 + Vốn sổ số kiến thiết và các nguồn vốn khác.

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu số 11: Thi công xây lắp nhà 5 tầng + Các hạng mục phụ trơ thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.

-Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.

– Nguồn vốn : Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ về đầu tư y tế tỉnh, huyện đến năm 2010 + Vốn sổ số kiến thiết và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 7 tháng  6 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2010 ( trong giờ hành chính ).

-Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kế toán Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. tổ 6 – phường Chiềng Lề  – phành phố Sơn La – tỉnh Sơn La.

Điện thoại : 022.3859.533 – fax: 022.859.528

Gía bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000.0 VN ( Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Kế toán Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. tổ 6 – phường Chiềng Lề – thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày  22  tháng  6  năm 2010.

– Bảo đảm dự thầu: Số tiền đảm bảo dự thầu cho gói thầu là 100.000.000.0 đ (một trăm triệu đồng) bằng tiền Việt , nhà thầu có thể nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm dự thầu của ngân hàng nơi nhà thầu mở tài khoản giao dịch.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ( giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 6 năm 2010, tại Hội trường Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La . tổ 6- phường Chiềng Lề – thành phố Sơn La – tỉnh Sơn La.

        Bệnh viện Điều dưỡng phuc hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                            Sơn La, ngày  24  tháng 5  năm 2010

                                                                                                    GIÁM ĐỐC