Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho

TAND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu “Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho”. Mời các nhà thầu có đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm tới tham gia mua hồ sơ mời thầu và đấu thầu gói thầu nêu trên

TAND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu “Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho”. Mời các nhà thầu có đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm tới tham gia mua hồ sơ mời thầu và đấu thầu gói thầu nêu trên.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 13 giờ ngày 28-5 đến 9 giờ ngày 12-6-2010.

Lệ phí mua hồ sơ mời thầu là: 1.000.000 đồng/bộ.

Bảo lãnh dự thầu với giá trị:  250.000.000 đồng/1 đơn vị dự thầu.

Thời gian đóng thầu 8 giờ 30 phút ngày 12-6-2010.

Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 12-6-2010.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại văn phòng TAND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.