Gói thầu B1: Mua sắm thiết bị sản xuất bao PP, PE và bao xi măng – Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.mời thầu: Gói thầu B1: Mua sắm thiết bị sản xuất bao PP, PE và bao xi măng thuộc dự án: Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene tại Dung Quất theo hình thức đấu thầu: Đấu thầu quốc tế. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ00, ngày 07 tháng 6 năm 2010 đến trước 13 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦUAnnouncement of tender

– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.
– Tên gói thầu: Gói thầu B1: Mua sắm thiết bị sản xuất bao PP, PE và bao xi măng
– Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene tại Dung Quất
– Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu quốc tế
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ00, ngày 07 tháng 6 năm 2010 đến trước 13 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2010.
– Địa điểm bán HSMT: Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
– Giá bán 1 bộ HSMT:  300 USD.
– Địa chỉ nhận HSDT: Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
– Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 55.000 USD; Bằng chữ: Năm mươi lăm nghìn USD; Bảo đảm dự thầu bằng: Ngân hàng đang hoạt động tại Việt hoặc Ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng hoạt động tại Việt xác nhận.
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 (giờ Việt ), ngày 07 tháng 7 năm 2010, tại Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Owner: Mien Trung Petroleum Construction JSC (PVC-MT)
– Package: Package B1: Supply of  Equipment for PP woven bag, cenment bag & PE bag.
– Project : Dung Quat Polypropylene Bag Plant.
– Source of Funds: own fund and loan fund
– Bids forms: International Bidding
– Time of saling bids: from 8h00 on June, 7th , 2010 to before 13h30 on July, 7th, 2010.
– Add: 1st floor, EVN-land Central, 78A Duy Tan, Hai Chau Dist., Danang city.
– Price: 300 USD
– Address for submission of bids: 1st floor, EVN-land Central, 78A Duy Tan, Hai Chau Dist., Danang city.
– Time of closing bids: 13h30 on July 7th , 2010.
– Bids security: 55.000 USD. Amount in words: Fifty five thousand USD. Bid security by: Banks or foreign Banks is confirmed by Banks which have acitivities in .
The Bids will open at 14h00 (Vietnam time), on July 7th, 2010, at 1st floor, EVN-land Central, 78A Duy Tan, Hai Chau Dist., Danang city, Vietnam.
PVC MT would like to invite bidders to interest in opening bids ceremony at the time and address above.
                          Đà Nẵng, ngày 26 tháng 5 năm 2010                                               Tổng giám đốc
 

                                            Bùi Công Toanh
                                Đa Nang, May, 26th, 2010
                                        General Director

 

                                        Bui Cong Toanh