Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác – Huyện ủy ĐakGlei

Huyện ủy ĐakGlei mời thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác theo hình thức chào hàng cạnh tranh; trong nước; không sơ tuyển. Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ ngày 04 tháng 6 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Tên mời thầu: Huyện ủy ĐakGlei

– Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác

– Nguồn vốn: Ngân sách  Nhà nước

– Hình thức Đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh; trong nước; không sơ tuyển

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2010 đến trước 8 giờ ngày 04 tháng 6 năm 2010 ( trong giờ hành chính)

– Địa điểm phát hành: Văn phòng Huyện ủy ĐakGlei

– Địa chỉ: Thôn 16/5 – thị trấn ĐakGlei – huyện ĐakGlei – tỉnh Kon Tum

– Điện thoại: 060. 3833726, FAX: 060.3833102

– Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ ngày 04 tháng 6 năm 2010. Huyện ủy ĐakGlei – tỉnh Kon Tum.

                                                              T/L THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                     PHÓ VĂN PHÒNG

 

                                                                                                Lê Đức Dũng