Mời thầu cung cấp VTTB thuộc các công trình “Trạm biến áp 110 kV Chân Mây và nhánh rẽ; đường dây 110 kV Krông Buk – Cư M’gar và Trạm biến áp 110 kV Cư M’gar”.

Tổng công ty Ðiện lực miền trung thuộc Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam mời các nhà thầu tham gia cung cấp VTTB cho các gói thầu:Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G03: Cung cấp dây dẫn, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện; Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G04: Cung cấp vật tư và thiết bị nhị thứ, thiết bị SCADA và dịch vụ lắp đặt; Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G05: Cung cấp cáp quang kèm dây chống sét và phụ kiện, thiết bị thông tin và dịch vụ lắp đặt; Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G06: Cung cấp cột thép.

                   Thông báo mời thầu

Dự án Phân phối nông thôn (RD) – Tín dụng IDA số: 4444 VN
Nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế để thực hiện Dự án Phân phối nông thôn (RD) và dự định sử dụng một phần tiền từ tín dụng này để thanh toán cho các hợp đồng cung cấp VTTB thuộc các công trình “Trạm biến áp 110 kV Chân Mây và nhánh rẽ; đường dây 110 kV Krông Buk – Cư M’gar và Trạm biến áp 110 kV Cư M’gar”.
Tổng công ty Ðiện lực miền trung thuộc Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam nay mời thầu niêm phong từ các nhà thầu hợp lệ để tham gia cung cấp VTTB cho các gói thầu sau của các công trình nói trên:
Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G03: Cung cấp dây dẫn, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện;
Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G04: Cung cấp vật tư và thiết bị nhị thứ, thiết bị SCADA và dịch vụ lắp đặt;
Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G05: Cung cấp cáp quang kèm dây chống sét và phụ kiện, thiết bị thông tin và dịch vụ lắp đặt;
Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G06: Cung cấp cột thép.
Việc đấu thầu sẽ được tiến hành theo thủ tục đấu thầu cạnh tranh quốc tế được nêu rõ trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm theo các khoản vay IBRD và Tín dụng IDA, và công khai cho tất cả các nhà thầu từ các nước hợp lệ được định nghĩa trong Hướng dẫn.
Từ ngày 10-6-2010, các nhà thầu quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin, xem và mua Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh được phát hành cho từng gói thầu tại địa chỉ dưới đây khi xuất trình đơn đăng ký đồng thời thanh toán một khoản phí không hoàn lại như sau vào tài khoản của Tổng công ty Ðiện lực miền trung tại Ngân hàng thương mại CP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Ðà Nẵng, 140 Lê Lợi, Ðà Nẵng số: 0041370012061 (USD) hoặc 0041.000.000.800 (VN);
– Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G03: 1.700.000 VNÐ hoặc 100 USD;
– Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G04: 3.400.000 VNÐ hoặc 200 USD.
– Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G05: 1.700.000 VNÐ hoặc 100 USD;
– Gói thầu số PC3-110-RD-2SS-G06: 1.700.000 VNÐ hoặc 100 USD.
Hồ sơ có thể được gửi bằng đường bưu điện khi nhà thầu thanh toán thêm cước phí phát chuyển nhanh là 100 USD (nước ngoài) hoặc 150.000 đồng (trong nước) cho mỗi bộ hồ sơ.
Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Tổng công ty Ðiện lực miền trung chậm nhất vào 8 giờ 30 phút ngày 30-7-2010. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 30-7-2010 dưới sự hiện diện của đại diện các nhà thầu quan tâm tại:
Tổng công ty Ðiện lực miền trung
(Ban Quan hệ quốc tế).
Ðịa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương,
TP Ðà Nẵng, Việt Nam.
Ðiện thoại: 84 511 2210377/2210520;
Fax: 84 511 3625071.