Gói thứ nhất: Đường dây 22 KV và trạm biến áp 1000 + 1500 KVA, Gói thứ hai: Xây dựng nhà xưởng 72 x 30m bằng khung thép tiền chế và Gói thứ ba: Thiết bị máy móc phân xưởng đúc – Công ty Cổ phần cơ khí đúc Việt Nam

Công ty cổ phần cơ khí đúc Việt Nam mời thầu 3 gói: Gói thứ nhất: Đường dây 22 KV và trạm biến áp 1000 + 1500 KVA, Gói thứ hai: Xây dựng nhà xưởng 72 x 30m bằng khung thép tiền chế và Gói thứ ba: Thiết bị máy móc phân xưởng đúc thuộc dự án Xây dựng nhà máy cơ khí đúc chính xác. Sử dụng nguồn vốn tự có và vay vốn Ngân Hàng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần cơ khí đúc Việt Nam
– Tên gói thầu:

+ Gói thứ nhất: Đường dây 22 KV và trạm biến áp 1000 + 1500 KVA

+ Gói thứ hai: Xây dựng nhà xưởng 72 x 30m bằng khung thép tiền chế

+ Gói thứ ba: Thiết bị máy móc phân xưởng đúc

– Nguồn vốn: tự có và vay vốn ngân hàng
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 09 giờ 00, ngày 09 tháng 06 năm 2010 đến trước 16 giờ 00, ngày 11 tháng 06 năm 2010 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Tại Số 4Q30 ngõ 136 đường Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội; điện thoại: 04. 3868 5868 – Fax: 04. 3662 8168
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẳn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Tại Số 4Q30, ngõ 136, đường Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội.

– Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 11 tháng 06 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)
– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 06 năm 2010, tại Số 4Q30, ngõ 136 đường Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội.

– Công ty cổ phần cơ khí đúc Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                             CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC VIỆT NAM

Giám đốc