Thi công hạng mục kè BTCT và San nền giảm tải mặt bằng nhà thư viện- thí nghiệm và nhà lớp học 5 tầng trường Trung cấp KTKT.

Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai mời thầu Thi công hạng mục kè BTCT và San nền giảm tải mặt bằng nhà thư viện- thí nghiệm và nhà lớp học 5 tầng trường Trung cấp KTKT.Với dự án: Trụ sở liên cơ quan Trung tâm Tư vấn giám sát và quản lý dự án, Trung tâm kiến trúc quy hoạch và Trung tâm kiểm định xây dựng


                                                 THÔNG BÁO MỜI THẦU
 • Tên bên mời thầu: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai

 1. Tên gói thầu: Thi công hạng mục kè BTCT và San nền giảm tải mặt bằng nhà thư viện- thí nghiệm và nhà lớp học 5 tầng trường Trung cấp KTKT.

 2. Tên dự án: Trụ sở liên cơ quan Trung tâm Tư vấn giám sát và quản lý dự án, Trung tâm kiến trúc quy hoạch và Trung tâm kiểm định xây dựng

 • Nguồn vốn: Ngân sách + Vốn khác

 • Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

 • Thời gian bán HSMT từ 8giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2010 đến trước 14 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2010( trong giờ làm việc hành chính)

 • Địa điểm bán HSMT: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai

Km2- Đại Lộ Trần Hưng Đạo- P.Nam Cường-TP. Lào Cai- tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 020.826.705 Fax: 020.826.705

 • Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (VNĐ)

 • Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai

Km2- Đại Lộ Trần Hưng Đạo- TP. Lào Cai- tỉnh Lào Cai

 • Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 28 tháng 6 năm 2010

 • Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 ( VNĐ) ( Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

 • HSDT sẽ được mở công khai vào 14giờ30phút ( giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 6 năm 2010, tại Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai

Km2- Đại Lộ Trần Hưng Đạo- TP. Lào Cai- tỉnh Lào Cai

Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

                                                                                              GIÁM ĐỐC


                                                                                              Bùi Văn Tuấn