Mua hoá chất và vật tư y tế năm 2010 của Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La

Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La mời thầu gói thầu: Mua hoá chất và vật tư y tế năm 2010 của Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, Bảo hiểm y tế và các khoản thu viện phí theo quy định hiện hành. Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Tên bên mời thầu: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La
– Tên gói thầu: Mua hoá chất và vật tư y tế năm 2010 của Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.
– Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước, Bảo hiểm y tế và các khoản thu viện phí theo quy định hiện hành.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ ngày 17 tháng 6 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 6 năm 2010  (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Kế toán Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Tổ 6 – Phường Chiềng Lề – Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 022.3859.533 – Fax: 022.859.528
– Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 500.000,0 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Kế toán Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Tổ 6 – Phường Chiềng Lề – Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 6 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: Giá trị đảm bảo dự thầu  là 1% giá gói thầu. Nhà thầu có thể nộp bằng tiền mặt, séc hoặc thư bảo đảm dự thầu của ngân hàng nơi nhà thầu mở tài khoản giao dịch.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8h30 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 6 năm 2010, tại Hội trường Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Tổ 6 – Phường Chiềng Lề – Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                              Sơn La, ngày 14  tháng 6  năm 2010
                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC