Gói thầu: 2010-04-ADSL-FTS thuộc dự án nâng cấp và mở rộng Hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ ADSL & VDSL Quí III năm 2010

Bên mời thầu: Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam mời thầu gói thầu số: 2010-04-ADSL-FTS thuộc dự án nâng cấp và mở rộng Hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ ADSL & VDSL Quí III năm 2010. Loại hàng hóa: Cáp đồng treo nhiều đôi cách điện Solid-Skin hoặc Foam-Skin, có nhồi dầu chống ẩm. Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 06 năm 2010

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:………………………….Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ———————–——————-

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời Quý Nhà thầu quan tâm tham dự gói thầu của Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam như sau:
–    Bên mời thầu: Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam
–    Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam
–    Dự án: Nâng cấp và mở rộng Hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ ADSL & VDSL Quí III năm 2010
–    Gói thầu số: 2010-04-ADSL-FTS
–    Tên gói thầu: “Mua sắm cáp đồng treo có dầu chống ẩm (2×0.5)mm dung lượng từ 10 đôi dây tới 200 đôi dây”
–    Loại hàng hóa: Cáp đồng treo nhiều đôi cách điện Solid-Skin hoặc Foam-Skin, có nhồi dầu chống ẩm.
–    Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty
–    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Trong nước
–    Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
–    Phương thức hợp đồng: Trọn gói
–    Giá trị Bảo đảm dự thầu:  2,042,910,000 VND
–    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8:00 ngày 04 tháng 06 năm 2010 đến trước thời điểm đóng thầu
–    Giá bán hồ sơ mời thầu: 500,000 VND
–    Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 06 năm 2010
–    Việc mở thầu sẽ tiến hành công khai vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 06 năm 2010 tại địa chỉ: Lô 37-39A, đường 19, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
–    Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:
      +  Phòng Vật tư, Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam
      + Địa chỉ: 20 Phan Đình Giót, Tân Bình, Tp. HCM
      + Điện thoại: 08. 73002222 (số lẻ: 8045) – Fax: 08. 73008889
–    Nơi nhận tiền mua hồ sơ mời thầu:
      + Phòng Kế toán, Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam
      + Địa chỉ: 20 Phan Đình Giót, Tân Bình, Tp. HCM
      + Điện thoại: 08. 73002222 (số lẻ: 8021) – Fax: 08. 73008889
Hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam số 007.1.00.4413715 tại Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

                                                                                                                Tp. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2010

                                                                                                                                   Tổng giám đốc


                                                                                       
                                                                                                                               PHẠM THÀNH ĐỨC