Xây lắp kiên cố hoá kênh, nâng cấp hoàn thiện đường 2 bên kênh và các công trình trên tuyến (Đoạn từ cống 50 đến cống Cát Xuyên II) + Đảm bảo giao thông

UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định mời thầu gói thầu: Xây lắp kiên cố hoá kênh, nâng cấp hoàn thiện đường 2 bên kênh và các công trình trên tuyến (Đoạn từ cống 50 đến cống Cát Xuyên II) + Đảm bảo giao thông. Thuộc dự án: Nâng cấp kiên cố hoá kênh Đồng Nê – Chợ Đê (giai đoạn II) huyện Xuân Trường. Sử dụng trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
– Tên gói thầu: Xây lắp kiên cố hoá kênh, nâng cấp hoàn thiện đường 2 bên kênh và các công trình trên tuyến (Đoạn từ cống 50 đến cống Cát Xuyên II) + Đảm bảo giao thông.
– Tên dự án: Nâng cấp kiên cố hoá kênh Đồng Nê – Chợ Đê (giai đoạn II) huyện Xuân Trường.
– Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Trước mắt, kế hoạch vốn năm 2010 cấp 500 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách huyện). 
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 28/6/2010 đến trước 8h30’ ngày 14/7/2010, trong giờ làm việc hành chính.
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng công trình Kiên cố hoá kênh Đồng Nê – Chợ Đê, huyện Xuân Trường.
+ Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện Xuân Trường, Tổ 18 thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Ban quản lý dự án xây dựng công trình Kiên cố hoá kênh Đồng Nê – Chợ Đê, huyện Xuân Trường.
– Thời điểm đóng thầu: 8h 30′ ngày 14/7/2010.
– Bảo đảm dự thầu: 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng chẵn).
– Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của 1 ngân hàng hợp pháp hoặc bằng tiền mặt.
 Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h00’ ngày 14/7/2010; Địa điểm mở thầu: Tại trụ sở UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Ban quản lý dự án xây dựng công trình Kiên cố hoá kênh Đồng Nê – Chợ Đê, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu mua HSMT, nộp hồ sơ dự thầu và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                                                     Xuân Trường, ngày 11 tháng 6 năm 2010
                                                                                                                       BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
                                                                                                                             TRƯỞNG BAN


                                                                                                                                 Vũ Tân Đệ