Cung cấp hệ thống máy chạy thận nhân tạo – Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

Cung cấp hệ thống máy chạy thận nhân tạo thuộc dự án: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010. Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, ngày 26 tháng 4 năm đến trước 17giờ, ngày 3 tháng 5 năm 2010. Thời điểm đóng thầu: trước ngày 22 /5 /2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên gói thầu: Hệ thống máy chạy thận nhân tạo

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên dự án: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Nguồn vốn: Tự có và nguồn vốn vay.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Hình thức đấu thầu: hạn chế : trong nước

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, ngày 26 tháng 4 năm  đến trước 17giờ, ngày 3 tháng 5 năm 2010.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện ĐK Hợp Lực: ĐT 0373 756950. Fax: 0373 718799

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Giá bán 1 bộ HSMT:  500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính – kế toán Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Thời điểm đóng thầu: trước 10 giờ ngày 22 /5 /2010

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Bảo đảm dự thầu:  80 triệu đồng Việt nam đồng ( Tám mươi triệu đồng Việt )

 HSDT sẽ được mở công khai vào 11 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 5 năm 2010 tại phòng họp của Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

             , ngày              tháng             năm              

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)