Xây dựng các công trình cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh tại huyện ĐăkGlei và Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum – Ban Quản lý dự án Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Ketsana tại tỉnh Kon Tum.

Mời thầu xây dựng các công trình cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh (giếng nước và nhà vệ sinh hộ gia đình) tại huyện ĐăkGlei và Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Thuộc dự án: Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Ketsana tại tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2). Nguồn vốn: Oxfam Anh và một số nhà tài trợ khác (do Oxfam Anh là đại diện).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Ketsana tại tỉnh Kon Tum.
–    Tên gói thầu: Xây dựng các công trình cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh (giếng nước và nhà vệ sinh hộ gia đình) tại huyện ĐăkGlei và Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
–    Tên dự án: Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Ketsana tại tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2).
–     Nguồn vốn: Oxfam Anh và một số nhà tài trợ khác (do Oxfam Anh là đại diện).
–    Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
–    Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 14/6/2010 đến trước 17giờ ngày 23/6/2010, trong giờ làm việc hành chính.
–    Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Ketsana tại tỉnh Kon Tum.
  Địa chỉ: Thôn 14A, Xã Đăk Pét, Huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum.
  Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 Đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn).
–    Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Ketsana tại tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: Thôn 14A, Xã Đăk Pét, Huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum).
–    Thời điểm đóng thầu: 17 giờ ngày 23/6/2010.
–    Bảo đảm dự thầu: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
–    Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của 1 ngân hàng hợp pháp hoặc bằng tiền mặt.
–    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h00’ ngày 25/6/2010; Địa điểm mở thầu: Tại Văn phòng Dự án, Thôn 14A, Xã Đăk Pét, Huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum.
Ban Quản lý dự án Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Ketsana tại tỉnh Kon Tum kính mời đại diện của các nhà thầu mua HSMT, nộp hồ sơ dự thầu và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                                                      T/M Ban Quản lý dự án                                                                                                            BIỆN QUANG TÚ