Xây dựng Khối lớp học 7 phòng , phá dỡ 3 phòng học và văn phòng cũ – Ban Quản lý dự án huyện Đức Linh

Ban Quản lý dự án huyện Đức Linh mời thầu gói thầu : Xây dựng Khối lớp học 7 phòng , phá dỡ 3 phòng học và văn phòng cũ. Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước Thuộc dự án: Trường tiểu học MêPu 2, huyện Đức Linh, Bình Thuận. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: 08 giờ 30 phút ngày 13/7/2010 .

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban Quản lý dự án huyện Đức Linh có kế hoạch tổ chức đấu thầu Gói thầu : Xây dựng Khối lớp học 7 phòng , phá dỡ 3  phòng học và văn phòng cũ. (gói thầu số 1).
Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước
Thuộc dự án: Trường tiểu học MêPu 2, huyện Đức Linh, Bình Thuận
Sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Bình Thuận
Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:  Ban Quản lý dự án huyện Đức Linh (Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận). ĐT: 062.3887325 và sẽ được mua HSMT hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 đồng/01bộ (Một triệu đồng) tại Ban Quản lý dự án huyện Đức Linh (Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận). ĐT: 062.3887325
Thời gian bán HSMT : Từ ngày 28/6/2010 đến 08 giờ 30 ngày 13/7/2010 Theo giờ làm việc hành chính)
HSDT phải được gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá 12.000.000 đồng ( Mười hai triệu đồng) và phải được chuyển đến Trung tâm dịch vụ tư vấn Đầu tư Bình Thuận – Số 142 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận chậm nhất là 08 giờ 30 phút ngày 13/7/2010 HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 13/7/2010 tại Trung tâm dịch vụ tư vấn Đầu tư Bình Thuận – Số 142 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận
                 
                                                                                             Đức Linh, ngày          tháng 6  năm 2010
                                                                                               Ban Quản lý dự án huyện Đức Linh.