Thi công xây dựng – mua sắm lắp đặt thiết bị nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ – Công Ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Nam Bộ

Công Ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Nam Bộ mời thầu gói thầu số 07: Thi công xây dựng – mua sắm lắp đặt thiết bị nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Thuộc dự án: Nhà làm việc, nhà khách Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
–    Tên bên mời thầu : Công Ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Nam Bộ.
–    Tên gói thầu : Nhà làm việc, nhà khách Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương, gói thầu số 07: Thi công xây dựng – mua sắm lắp đặt thiết bị nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.
–    Tên dự án : Nhà làm việc, nhà khách Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương, tỉnh Bình Dương.
–    Nguồn vốn: Vốn tín dụng thương mại và nguồn vốn tự bổ sung của Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Bộ
     +    Vốn vay tín dụng thương mại : 85%
     +    Vốn tự bổ sung của Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Bộ: 15%
–    Hình thức mời thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.
–    Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 9 giờ 00, ngày 08 tháng 7 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 7 năm 2010.
–    Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Xây Dựng Minh Quang – Số 27, Lô C, KP5 , P. Chánh Nghĩa, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
–    Điện thoại : 0650.2470344 – 2470343
–    Giá bán 01 bộ hồ sơ  : 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn )
–    Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Xây Dựng Minh Quang – Số 27, Lô C, KP5 , P. Chánh Nghĩa, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
–    Điện thoại: 0650.2470344 – 2470343
–    Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 7 năm 2010.
–    Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng ( bảy mươi triệu đồng chẵn ), bảo đảm dự thầu do một ngân hàng cấp bằng bản gốc hoặc bằng tiền mặt.
–    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở thầu công khai vào lúc 09 giờ (giờ Việt Nam ) ngày 29 tháng 7 năm 2010 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Tư Vấn & Xây Dựng Minh Quang – Số 27, Lô C, KP5 , P. Chánh Nghĩa, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
     Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Bộ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.

                                                                       Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 06 năm 2010
                                                                      CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ NAM BỘ
                                                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                                                                          Đã ký


                                                                                                  Trần Văn Dũng