Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế – Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, thành phố Thanh Hóa mời thầu gói thầu: Hệ thống giường bệnh nhân. Thuộc dự án: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010. Thời điểm đóng thầu: trước ngày 20/ 6 /2010. Đảm bảo dự thầu: 35 triệu đồng.

Thông báo mời thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

–       Địa chỉ: Số 595 Đ. Nguyễn Chí Thanh – P. Đông Thọ – TP. Thanh Hóa

–       Điện thoại: 0373 756950 /Fax: 0373 718799 /E-mail: hoplucth@gmail.com

2. Tên dự án: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010

Loại dự án: Dự án hợp tác kinh doanh

4. Tên chủ đầu tư­:  Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

5.     Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Hệ Thống giường Bệnh nhân

B. Nội dung thông báo mời thầu :


THÔNG BÁO MỜI THẦU

 
Tên Bên mời thầu: Cty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

Tên gói thầu: Hệ thống giường bệnh nhân

Tên dự án: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010

Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay

Hình thức đấu thầu: hạn chế : trong nước

Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, ngày 5 tháng 6 năm  đến trước 17giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2010.

Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện ĐK Hợp Lực: ĐT 0373 756950. Fax: 0373 718799

Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ ( Năm trăm nghìn đồng)

Địa chỉ nhận HSDT: Phòng hành chính Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Thời điểm đóng thầu: trước ngày 20/ 6 /2010

Bảo đảm dự thầu: 35 triệu Việt nam đồng ( Ba lăm triệu đồng Việt Nam)

HSDT sẽ được mở công khai vào giờ (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 6 năm 2010 tại hội trường Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

  
                                                                                         Thanh hóa ngày  31 tháng 05 năm 2010


                                                                                     Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)