Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh mời thầu 03 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và máy tính văn phòng

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh mời thầu 03 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và máy tính văn phòng. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 13 Tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là 08h ngày 13 tháng 10 năm 2010 tại: Văn phòng Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tĩnh Hà Tĩnh     SỞ Y TẾ HÀ TĨNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PC HIV/AID                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      TỈNH HÀ TĨNH               

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh  Hà Tĩnh
– Tên gói thầu:
Gói thầu số 1: Mua trang thiết bị văn phòng phục vụ tư vấn và điều trị HIV/AIDS ( Bộ bàn ghế làm   việc, ghế cho bệnh nhân ngồi chờ, bàn họp ở phòng họp tuân thủ điều trị, tủ lưu hồ sơ, giá để tài liệu truyền thông, bảng treo tường)
Gói thầu số 2: Mua trang thiết bị y tế phục vụ tư vấn và điều trị HIV/AIDS ( Bàn Inox, phích 3 lít vận chuyển bệnh phẩm, ống nghe bệnh người lớn, huyết áp kế đồng hồ ngươi lớn, nhiết kế y học 42°C, giường khám bệnh người lớn, cân kèm thước đo chiều cao, đèn đọc phim X- Quang 2 cửa, tủ Inox đựng dụng cụ y tế, đèn tử ngoại tiệt trùng treo tường, thùng rác 180 lít ).
Gói thầu số 3: Mua máy tính văn phòng ( Máy tính để bàn, Máy in, bàn máy tính, ghế xoay );
– Nguồn vốn: Từ chương trình mục tiêu năm 2010;
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 13 Tháng 10 năm 2010  (trong giờ hành chính);
– Địa chỉ phát hành: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tĩnh Hà Tĩnh
     Số 01- Ngõ 19A – Đường Nguyễn Công Trứ – Thành Phố Hà Tĩnh
    (ĐT:  0393.892.669;   Fax:  0393.892.669 );
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là 08h ngày 13 tháng 10 năm 2010 tại: Văn phòng  Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tĩnh Hà Tĩnh
                Địa chỉ:Số 01-Ngõ 19A–Đường Nguyễn Công Trứ- Thành Phố Hà Tĩnh
               (ĐT:  0393.892.669;   Fax:  0393.892.669 )
Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– Lưu: DA, MS.
                                                                                             Đường Công Lự