Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Minh Quang mời thầu gói thầu : Mua sắm 02 ô tô chuyên dùng ép chở rác

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Minh Quang mời thầu gói thầu : Mua sắm 02 ô tô chuyên dùng ép chở rác. Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2010. Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2010.CTY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                MINH QUANG                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                             

                                                                                    Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu : Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Minh Quang
– Tên gói thầu : Mua sắm 02 ô tô chuyên dùng ép chở rác.
– Nguồn vốn: Nguồn vốn từ ngân sách huyện năm 2010.
– Hình thức mời thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2010.
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Minh Quang – số 27, lô C, tổ 36, khu 5, phường Chánh Nghĩa, tx. Thủ Dầu Một, t. Bình Dương.
– Điện thoại : 0650.2470344        Fax : 0650.3818145
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn )
– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Minh Quang – số 27, lô C, tổ 36, khu 5, phường Chánh Nghĩa, tx. Thủ Dầu Một, t. Bình Dương.
– Điện thoại : 0650.2470344        Fax : 0650.3818145
– Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn) đồng tiền sử dụng là VNĐ, bảo đảm dự thầu do một ngân hàng cấp bằng bản gốc hoặc bằng tiền mặt.
          Hồ sơ dự thầu sẽ được mở thầu công khai vào lúc 09 giờ (giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 11 năm 2010 tại Văn phòng Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Tân Uyên – khu phố 7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.      
        Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Minh Quang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.
          
                                                                                   C.TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH QUANG
                                                                                                          Giám đốc
                                                                                                         


                                                                                                    Nguyễn Bá Trung