Ủy ban nhân dân Xã Ea Kao– TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk mời thầu gói thầu: Đường trục chính Xã Ea Kao; Đoạn từ Buôn Tơng Ju đến giáp ranh xã Ea Tiêu

Ủy ban nhân dân Xã Ea Kao– TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk mời thầu gói thầu: Đường trục chính Xã Ea Kao; Đoạn từ Buôn Tơng Ju đến giáp ranh xã Ea Tiêu. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ, ngày 03/11/2010 đến trước 08 giờ, ngày 18/11 /2010( Thời điểm đóng thầu_ Trong giờ làm việc hành chính). Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 18/11/2010

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Xã Ea Kao– TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk .
 – Tên gói thầu: Đường trục chính Xã Ea Kao; Đoạn từ Buôn Tơng Ju đến giáp ranh xã Ea Tiêu.
 – Tên dự án: Đường trục chính Xã Ea Kao; Đoạn từ Buôn Tơng Ju đến giáp ranh xã Ea Tiêu.
 – Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 80%, 20% ngân sách Thành phố, xã và vốn huy động nhân dân đóng góp .
 – Hình thức đấu thầu:  Rộng rãi trong nước .
 – Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ, ngày 03/11/2010 đến trước 08 giờ, ngày 18/11 /2010( Thời điểm đóng thầu_ Trong giờ làm việc hành chính)
 – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu:  Ủy ban nhân dân Xã Ea Kao – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.   Điện thoại: 05003.880666
 – Gía bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 Đồng ( Một triệu đồng chẵn).
 – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu:  Ủy ban nhân dân Xã Ea Kao – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.   Điện thoại: 05003.880666 ;
 – Thời điểm đóng thầu:  08 giờ, ngày 18/11/2010 .
 – Bảo đảm dự thầu:  200.000.000 VNĐ ( Hai trăm triệu việt nam đồng) – Bằng tiền mặt hoặc thư bản lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính.
 Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 18/11/2010. Tại Ủy ban nhân dân Xã Ea Kao – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk;
Ủy ban nhân dân Xã Ea Kao kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                                           BMT ngày 14 Tháng 10 năm 2010
                                                                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA KAO
 


                                                                                                                                    Chủ tịch
                                                                                                                             Nguyễn Huy Bài