Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trụ sở làm việc mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trụ sở làm việc mới. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 03 tháng 11 năm 2010. đến trước 15giờ, ngày18 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính). Địa điểm bán HSMT: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đường Nguyễn Văn cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh số điện thoại 0333836080

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trụ sở làm việc mới
– Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị trụ sở làm việc mới 
– Nguồn vốn: Nguồn chi khác dự toán ngân sách tỉnh
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi  trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 08  giờ, ngày 03 tháng  11 năm 2010. đến trước 15giờ, ngày18 tháng 11 năm 2010  (trong giờ hành chính)1.
Địa điểm bán HSMT: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đường Nguyễn Văn cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh  số điện thoại 0333836080
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 vnđ.
– Địa chỉ nhận HSDT:  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đường Nguyễn Văn cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh  số điện thoại 0333836080
– Thời điểm đóng thầu: Vào hồi 15h ngày 18/11/2010
– Bảo đảm dự thầu: 15,000,000 vnđ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn)
HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 11 năm 2010 tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                               Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2010
                                                                                               VIỆN TRƯỞNG                                                                                                   Vũ Đức Thành