Trung tâm Kiểm định Chất lượng CTXD Cà Mau thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng công trình

Trung tâm Kiểm định Chất lượng CTXD Cà Mau thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng công trình. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2010 đến trước 15 giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm định Chất lượng CTXD Cà Mau
– Tên gói thầu: Xây dựng công trình.
– Tên dự án: Xây dựng Trụ sở Sở Tư pháp Cà Mau.
– Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2010 đến trước 15 giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Kiểm định Chất lượng CTXD Cà Mau
– Địa chỉ: Số 3C đường An Dương Vương, phường 07, Thành phố Cà Mau
– Điện thoại: 0780 3827828 – 0780 3817469
– Fax: 0780 3827828
– Email: vophuongcm@gmail.com
– Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng. (Một triệu đồng chẳn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
   Địa chỉ: Số 5-7-9 đường 1 tháng 5, phường 05, Thành phố Cà Mau
   Điện thoại: 0780 3831 840
   Fax: 0780 3834 795 
   Email: phuongth.tuphap@camau.gov.vn 
– Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 24/11/2010
– Bảo đảm dự thầu: 200,000,000 đồng (Hai trăm triệu đồng)
–  Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm dự thầu theo nhiều biện pháp: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính
–  Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 11 năm 2010, tại  Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 5-7-9 đường 1 tháng 5, phường 05, Thành phố Cà Mau
Trung tâm Kiểm định Chất lượng CTXD Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

                                                      Cà Mau, ngày 25 tháng 10 năm 2010
                                           Trung tâm Kiểm định Chất lượng CTXD Cà Mau
                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                Kỹ sư Võ Đông Phương