Cục thuế tỉnh Cao Bằng mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bàn ghế

Cục thuế tỉnh Cao Bằng mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bàn ghế. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 04 tháng 11 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Cao Bằng
– Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bàn ghế
– Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Cao Bằng
– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
– Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 04 tháng 11 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm phát hành HSMT:  Cục thuế tỉnh Cao Bằng Số 106, Đường Hoàng Văn Thụ Phường Hợp giang, Thị Xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT: Cục thuế tỉnh Cao BằngBằng Số 106, Đường Hoàng Văn Thụ Phường Hợp giang,  Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng   
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2010
– Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng ( Một trăm triệu đồng chẵn)
-Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng
         HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00, ngày 25 tháng 11 năm 2010, tại Cục thuế tỉnh Cao Bằng – Số 106, Đường Hoàng Văn Thụ Phường Hợp giang, Thị Xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng. Cục thuế tỉnh Cao Bằng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


                                                                  Cao Bằng, ngày 28 tháng 10  năm 2010
                                                                                  CỤC TRƯỞNG                                                                                     La Minh Báo