Công ty cổ phần đầu tư phát triển vận tải Quốc tế (ITID), 47 Nguyễn Sinh Cung – TP. HUẾ thông báo mời thầu Gói thầu G2 – Khảo sát thiết kế lập BVTC các hạng mục thuộc Khu hậu cần cảng.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển vận tải Quốc tế (ITID), 47 Nguyễn Sinh Cung – TP. HUẾ thông báo mời thầu Gói thầu G2 – Khảo sát thiết kế lập BVTC các hạng mục thuộc Khu hậu cần cảng. Thời gian phát hành HSMT : Từ ngày 1/11/2010 đến ngày 20/12/2010. Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 16h ngày 31/12/2010

Công ty cổ phần đầu tư phát triển                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        vận tải Quốc tế (ITID)                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
47 Nguyễn Sinh Cung – TP. HUẾ
ĐT: (054) 3624 105 ; Fax: (054) 3846 189

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Chủ đầu tư     : Công ty cổ phần đầu tư phát triển vận tải Quốc tế (ITID)
– Tên gói thầu    : Gói thầu G2 – Khảo sát thiết kế lập BVTC các hạng mục thuộc Khu hậu cần cảng.
– Tên dự án     : Cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Đồng Lâm.
– Nguồn vốn     : Vốn tự có của Chủ đầu tư
– Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng điện tử.
– Thời gian phát hành HSMT : Từ ngày 1/11/2010 đến ngày 20/12/2010.
– Địa điểm phát hành HSMT : Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID)  hoặc  download từ địa chỉ : http://www.mediafire.com/?cgrpa4pajjxwvwn
– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 16h ngày 31/12/2010
Hồ sơ dự thầu nộp tại địa chỉ :
                      To: Công ty Cổ Phần Quản lý Đầu tư Quốc tế
                      Attn: Phạm Hồng Hạnh
                      Add: Phòng 503, Tầng 5, 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
                      Tel:   (84) 04 3938 7023 ; Fax: (84) 04 3938 7024 và chuyển vào địa chỉ Email : thtransportationjsc@gmail.com
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8h ngày 10 tháng 01 năm 2011 tại  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Quốc tế, 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

   
                                                                      TP. Huế, ngày 29  tháng 10 năm 2010.
                                                                          Đại diện hợp pháp đơn vị đăng ký
                                                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                          Thái Doãn Giáp