Ban Quản lý dự án Tp Tân An, Long An thông báo mời thầu gói thầu 2 Dãy lớp học (Khối A + Khối D) thuộc công trình Trường Trung học cơ sở Trần Phú (địa điểm xây dựng: Phường 7, Thành phố Tân An)

Ban Quản lý dự án Tp Tân An, Long An có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu 2 Dãy lớp học (Khối A + Khối D) thuộc công trình Trường Trung học cơ sở Trần Phú (địa điểm xây dựng: Phường 7, Thành phố Tân An) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8h00’ngày 18/11/2010 (sau 10 ngày kề từ ngày đăng số báo đầu tiên) đến trước 9h00’ ngày 03/12/2010. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 h 30’ngày 3/12/2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

          Căn cứ Quyết định số 4701 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Trường THCS Trần Phú (Giai đoạn 2); Hạng mục: Dãy lớp học (Khối A), Dãy chức năng (Khối D), CTY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI P&T là Bên mời thầu xin Thông báo mời thầu như sau :
           Ban Quản lý dự án Tp Tân An có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu 2 Dãy lớp học (Khối A + Khối D) thuộc công trình Trường Trung học cơ sở Trần Phú (địa điểm xây dựng: Phường 7, Thành phố Tân An) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.   
           Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
           Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại bên mời thầu và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 VND (một triệu đồng) tại Công ty TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI P&T – Số 3B-5B/244 Châu Thị Kim, Phường 7, Tp Tân An, tỉnh Long An.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8h00’ngày 18/11/2010 (sau 10 ngày kề từ ngày đăng số báo  đầu tiên) đến trước  9h00’ ngày 03/12/2010.
           Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng trị giá 250.000.000 VND (Bằng chữ : Hai trăm năm mươi triệu đồng) và phải được chuyển đến Bên mời thầu chậm nhất là 9 h 00’ngày 3/12/2010
          Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 h 30’ngày 3/12/2010 tại Công ty TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI P&T – Số 3B-5B/244 Châu Thị Kim, Phường 7, Tp Tân An, tỉnh Long An.
          Kính mời đại diện nhà thầu đến tham dự buổi mở thầu vào đúng thời gian và địa điểm nêu trên../.        
                                                                             Tân An, ngày 05 tháng 11 năm 2010            .                               
                                                                                                 GIÁM ĐỐC
                                                                                          NGUYỄN LÊ NAM