Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng thông báo mời thầu các gói thầu về mua thuốc điều trị, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao cung ứng cho trung tâm năm 2011

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng thông báo mời thầu các gói thầu về mua thuốc điều trị, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao cung ứng cho trung tâm năm 2011. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ, ngày 12 tháng 11 năm 2010 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2010 trong giờ hành chính. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2010 tại Hội trường Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Sóc Trăng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

           Căn cứ Quyết định số 127 /QĐ-SYT ngày 01 /11/2010 của Sở y tế Sóc Trăng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Sóc Trăng, năm 2011.
          Căn cứ Quyết định số 1230 /QĐHC-CTUBND ngày 04/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế công lập tỉnh Sóc Trăng, năm 2011.

         Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua thuốc điều trị, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao cung ứng cho trung tâm năm 2011  Gồm các gói thầu sau :

STT

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị bảo đảm dự thầu (VNĐ)

Giá bán HSMT (VNĐ)

1

Gói thầu số 1

Thuốc chống nhiễm khuẩn- Chống Virus- Chống nấm- Thuốc tiêm truyền

6.300.000 đ

1.000.000 đ

2

Gói thầu số 2

Thuốc giảm đau- Hạ sốt-Chống dị ứng- Vitamin

10.200.000 đ

1.000.000 đ

3

Gói thầu số 3

Thuốc chuyên khoa điều trị bệnh da liễu- Chuyên khoa mắt

10.300.000 đ

1.000.000 đ

4

Gói thầu số 4

Thuốc chuyên khoa điều trị bệnh tâm thần kinh

20.300.000 đ

1.000.000 đ

5

Gói thầu số 5

Thuốc khác- Tim mạch- Nội khoa

7.300.000 đ

1.000.000 đ

6

Gói thầu số 6

Thuốc chào hàng cạnh tranh

1.000.000 đ

Miễn phí

7

Gói thầu số 7

Hóa chất- Vật tư y tế tiêu hao

10.100.000 đ

1.000.000 đ


            Theo hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng mặt hàng.
            Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp Y tế, dự án phòng chống phong, dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng.
           Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.
          Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: 
           Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng
           Địa chỉ: Số 504 Lê Hồng Phong, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
                    Điện thoại: 0793.614648 ; Fax: 0793. 611360
            Các nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá không hoàn lại tại phòng kế hoạch tài chính trung tâm phòng chống bệnh xã hội.
          Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ, ngày 12 tháng 11 năm 2010 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2010 trong giờ hành chính.
          Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Giấy Bảo đảm dự thầu do một Ngân hàng hợp pháp phát hành hoặc tiền mặt và phải được gửi đến Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng chậm nhất là trước 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11 năm 2010.
          Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ  ngày 23 tháng 11 năm 2010 tại Hội trường Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Sóc Trăng.
          Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Sóc Trăng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                                                                        BS. LÊ NGỌC ẨN